6 Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009