9 Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim’le birlikte kutsanırlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009