6 “Ruben’e bir pay verilecek; sınırı Efrayim’in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009