33 Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.”
İncil — Yeni Çeviri 2009