19 Öyleyse Yasa’nın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim’in soyundan olan Kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla, bir aracı eliyle düzenlendi. 24 Yani imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009