29 İsa ona, “Bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009