14 Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa’yı yok etmek için anlaştılar.

İncil — Yeni Çeviri 2009