17 İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009