18 İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez.
İncil — Yeni Çeviri 2009