7 Davarları, sığırları,
Yabanıl hayvanları,
İncil — Yeni Çeviri 2009