20 Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir.
Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle birlikte olsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009