28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum’u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökeceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009