25 Rahel’in cariyesi Bilha’nın oğulları: Dan, Naftali.
İncil — Yeni Çeviri 2009