Rab Yeşaya’yı Çağırıyor

61 Rab Yeşaya’yı Çağırıyor Kral Uzziya’nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009