3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı, (YC2009) 4 “Seninle yaptığım antlaşma şudur” dedi, “Birçok ulusun babası olacaksın. (YC2009) 5 Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. (YC2009) 6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. (YC2009) 7 Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım. (YC2009) 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.”
(YC2009)
9 Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız” dedi, (YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009