Rab’bin Zerubbabil’e Verdiği Söz

20 Rab’bin Zerubbabil’e Verdiği Söz Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagay’a ikinci kez seslendi: 21 “Yahuda Valisi Zerubbabil’e de ki, ben yeri, göğü sarsmak üzereyim. 22 Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.
23 “Her Şeye Egemen RAB ‘O gün seni alacağım, ey Şealtiel’in torunu kulum Zerubbabil’ diyor, ‘Ve seni mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”


İncil — Yeni Çeviri 2009