Putlar ve Rab’bin Sofrası

14 Putlar ve Rab’bin Sofrası Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının.
İncil — Yeni Çeviri 2009