2 Musa’ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009