9 Yine bazıları gibi Rab’bi denemeyelim. Böyle yapanları yılanlar öldürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009