Rab’bin Sofrası’na İlişkin Öğütler

17 Rab’bin Sofrası’na İlişkin Öğütler Toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları yaparken sizi övemem.
İncil — Yeni Çeviri 2009