20 Toplandığınızda Rab’bin Sofrası’na katılmak için toplanmıyorsunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009