25 Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.
İncil — Yeni Çeviri 2009