27 Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009