18 Buna göre Mesih’e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır.
İncil — Yeni Çeviri 2009