38 Tanrı tohuma dilediği bedeni –her birine kendine özgü bedeni– verir.
İncil — Yeni Çeviri 2009