8 Ama Pentikost Günü’ne dek Efes’te kalacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009