22 Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler’se bilgelik arar.
İncil — Yeni Çeviri 2009