16 “Rab’bin düşüncesini kim bildi ki,
O’na öğüt verebilsin?”
Oysa biz Mesih’in düşüncesine sahibiz.

İncil — Yeni Çeviri 2009