5 Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın.

İncil — Yeni Çeviri 2009