11 Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih’ten başka bir temel atamaz.
İncil — Yeni Çeviri 2009