6 Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü.
İncil — Yeni Çeviri 2009