20 Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

İncil — Yeni Çeviri 2009