Elçinin Hakları

91 Elçinin Hakları Özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa’yı görmedim mi? Sizler Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz?
İncil — Yeni Çeviri 2009