30 Ahiya üzerindeki giysiyi yırtıp on iki parçaya ayırdı
İncil — Yeni Çeviri 2009