42 Süleyman kırk yıl süreyle bütün İsrail’i Yeruşalim’den yönetti.
İncil — Yeni Çeviri 2009