19 İsrail halkı, Davut soyundan gelenlere hep başkaldırdı.
İncil — Yeni Çeviri 2009