Şemaya’nın Peygamberliği

21 Şemaya’nın Peygamberliği Süleyman oğlu Rehavam Yeruşalim’e varınca, İsrail oymaklarıyla savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla bütün Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009