Beytel ve Dan’daki Altın Buzağılar

25 Beytel ve Dan’daki Altın Buzağılar Yarovam Efrayim’in dağlık bölgesindeki Şekem Kenti’ni onarıp orada yaşamaya başladı. Daha sonra oradan ayrılıp Penuel Kenti’ni onardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009