16 Asa’yla İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
İncil — Yeni Çeviri 2009