2 Yeruşalim’de üç yıl krallık yaptı. Annesi Avşalom’un kızı Maaka’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009