26 O da RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009