28 Yahuda Kralı Asa’nın krallığının üçüncü yılında Nadav’ı öldüren Baaşa, onun yerine kral oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009