28 Omri ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye’de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu.

İncil — Yeni Çeviri 2009