Ela’nın Krallığı

8 Ela’nın Krallığı Yahuda Kralı Asa’nın krallığının yirmi altıncı yılında Baaşa oğlu Ela Tirsa’da İsrail Kralı oldu ve iki yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009