14 Sen kralla konuşmanı bitirmeden ben içeri girip sözlerini doğrulayacağım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009