18 Efendim kral, şu anda senin haberin olmadan Adoniya krallığını ilan etti.
İncil — Yeni Çeviri 2009