22 “Ruh, ‘Aldatıcı ruh olarak gidip Ahav’ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim’ diye karşılık verdi.
“RAB, ‘Onu kandırmayı başaracaksın!’ dedi, ‘Git, dediğini yap.’
İncil — Yeni Çeviri 2009