Ahav’ın Ölümü

29 Ahav’ın Ölümü İsrail Kralı Ahav’la Yahuda Kralı Yehoşafat Ramot-Gilat’a saldırmak için yola çıktılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009