4 Sonra Yehoşafat’a, “Ramot-Gilat’a karşı benimle birlikte savaşır mısın?” diye sordu.
Yehoşafat, “Beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların say” diye yanıtladı,
İncil — Yeni Çeviri 2009