Yehoşafat’ın Krallığı

41 Yehoşafat’ın Krallığı İsrail Kralı Ahav’ın krallığının dördüncü yılında Asa oğlu Yehoşafat Yahuda Kralı oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009